Samo četiri članice EU dostavile su dugoročne klimatske i energetske planove na vreme i Evropska komisija planira da ih na to podseti na neformalnom ministarskom sastanku.

Članice su bile obavezne po zakonu da do 30. juna dostave nacionalne energetske i klimatske planove (NEKP) do 2030, ključna dokumenta za ocenu da li je EU na putu da ispuni klimatske ciljeve.

"Dobili smo samo četiri plana", rekao je 1. jula portparol Evropske komisije, preneo je briselski portal Euraktiv.

Planove su dostavile Holandija, Švedska, Finska i Danska koje su odgovorne za 8% emisije bloka.

"Komisija snažno apeluje na ostale članice da što pre dostave svoje planove", dodao je portparol podsećajuči da je slanje planova u Brisel "zakonska obaveza" zemalja EU.

Međutim, Komisija nije spremna da ih odmah tuži zbog kršenja regulative.

Kao prvi korak Komisija planira da pitanje proglasi hitnim na neformalnom sastanku ministara životne sredine i energetike kasnije u julu.

NEKP su ključni za Komisiju, ne samo da se vidi da li se ide ka klimatskim ciljevima, već i kako bi se kompanijama dala jasnija slika kod ulaganja, piše euractiv.com.

Već je jasno da će sa planovima Pariza i Beča biti problema - Francuska je u sporu sa Briselom oko uloge nuklearne energije a austrijska vlada, koju na jesen čekaju izbori, nije složna nakon što je njena ministarka glasala za zakon o obnovi prirode.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta