Evropski parlament usvojio je 23. novembra preporuku strategije proširenja u kojoj se Evropska unija poziva da prevaziđe status kvo u procesu proširenja i da tom procesu da novi zamah. U dokumentu se pozivaju članice EU da ispune obećanja data zemljama Zapadnog Balkana i ukazuje da ne sme biti alternativa za proširenje.

U preporuci se navodi da pregovori sa Srbijom treba da napreduju samo ako se pridruži sankcijama protiv Rusije i pokaže značajan napredak u refomrmama vezanm sprovođenju reformi na putu u vezanim za put u EU.

Poslanici zahtevaju da u prvom planu procesa proširenja budu demokratske reforme i vladavina prava, uporedo sa unapređenim monitoringom, evaluacijom i uslovljenošću.

Ističe se i da prioritet treba da bude usklađivanje zemalja kandidata za zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Od EU se traži i da spreči uplitanje stranih aktera u političke, izborne i druge demokratske procese u tim zemljama.

Poslanici u predlogu pozivaju zemlje članice da ispune obaveze koje je EU preuzela prema zemljama Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva i da obezbede da zemljama kandidatima ne bude ponuđeno ništa što bi bilo alternativa punom članstvu u EU.

Parlament je pozdravio i uslovljenu preporuku Evropske komisije da se Bosni i Hercegovini dodeli status kandidata i pozvao Evropski savet da što pre usvoji tu preporuku.

U svetlu sve veće ruske pretnje evropskom miru i stabilnosti, intenzivirana politika proširenja ostaje najjače geopolitičko oruđe EU, navodi se u preporuci, koju je podneo izvestilac parlamenta za novu politiku proširenja, hrvatski evroposlanik Tonino Picula.

Da bi bila verodostojniji akter u svetskim razmerama, Evropska unija mora da reformiše svoju proceduru odlučivanja o ulasku novih članica, da ukine sada neophodni konsenzus, i zameni ga kvalifikovanom većinom, naveli su poslanici.  

Socijaldemokrata Tonino Picula je ranije u raspravi naglasio da bi u pregovorima o ispunjavanju poglavlja trebalo odlučivati kvalifikovanom većinom članica EU, dok bi za konačni završetak pristupnog postupka sve članice Unije morale da se jednoglasno saglase.

Poslanici u preporuci pozivaju zemlje članice da ispune obaveze koje je EU preuzela prema zemljama Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva i da obezbede da zemljama kandidatima ne bude ponuđeno ništa što bi zamenilo puno članstvo u EU.

Evropska unija se u preporuci poziva da u samom procesu proširenja zemljama kandidatima učini opipljivijim evropske fondove i konkretne rezultate.

Picula je pojasno da je važno da se kandidatima za članstvo otvore fondovi podrške EU čim ispune uslove za neki klaster poglavlja, a ne da ti fondovi budu dostupni tek kad postanu punopravni članovi Unije. On je rekao i da napredak svake zemlje na putu prema EU treba ocenjivati pojedinačno.

Evropski komesar za proširivanje Oliver Varheji je ocenio da je EU uvođenjem nove metodologije i klastera, zbirnih srodnih poglavlja, napravila napredak, ali je podvukao i da je za pospešenje proširivanja, kao geopolitičkog prioriteta nužno da postoji politička volja kako članica EU, tako i zemalja na putu ka Uniji.

Preporuka je usvojena sa 502 glasa za, 75 protiv i 61 uzdržanim glasom.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Evropski parlament