Direktor upravnog odbora Centra za evropske politike (CEP) Srđan Majstorović izjavio je u Beogradu da će Srbija morati mnogo više napora da uloži u borbu protiv korupcije, ukoliko želi da bude kredibilan partner u "veoma izazovnom trenutku za Evropu" zbog rata u Ukrajini.

"Ukoliko Srbija, ali i ostale zemlje u regionu žele da napreduju u ovom problemu, moraju mnogo ozbiljnije pristupiti", rekao je Majstorović 25. januara uoči konferencije "Borba protiv zarobljavanja države u Jugoistočnoj Evropi: ispunjavanje evropskog obećanja o vladavini prava".

"U kontekstu svega onoga što se danas dešava u Evropi, a tu pre svega mislim na bezbednosne izazove koji su aktuelni usled ruske agresije na Ukrajinu pokreće se i pitanje poverenja u zemlje regiona, odnosno u njihove vlade, u njihov integritet koji ni na koji način neće biti na odgovarajućem nivou ukoliko se pitanje korupcije ne adresira na pravi način", rekao je Majstorović.

Problem zarobljene države prisutan je, prema njegovim rečima, u svim zemljama u regionu, kako je to konstatovano u izveštajima Evropske komisije, a predstavlja sistemski vid korupcije gde uzak krug ljudi, partija, koristi državu i državne institucije radi ostvarivanja nekih svojih lukrativnih ekonomskih koristi.

Majstorović je rekao da sistemska korupcija na svaki način potkopava evrointegracije i mogućnost održivog razvoja, a da su partikularni interesi vrlo često obučeni u nacionalističke ideje.

"A ustvari urušava se sistem institucija i na taj nacin nanosi se sistemska greška ne samo nama građanima već nažalost i našoj deci i onima koji dolaze iza nas, a koji će živeti u društvima koja nemaju odgovarajuće funkcionalne institucije u kojima neće biti u mogućnosti da ostvare svoja građanska ili manjinska prava imajući u vidu da neće imati kome da se obrate u situaciji kada su institucije razorene", rekao je on.

Istakao je da postoje neki pozitivni koraci poput ispunjavanja nekih preporuka Grupe zemalja protiv korupcije (GRECO), ali to nije "ni blizu dovoljno".

"Pitanje korupcije danas nije isključivo unutrašnje pitanje, već je stavljeno na dnevni red međunarodnih odnosa i iz te perspektive ukoliko Srbija i njena vlast želi da bude kredibilan partner u ovom veoma izazovnom trenutku za Evropu, moraće mnogo više napora da investira u borbi protiv korupcije", ocenio je Majstorović.

Konferenciju "Borba protiv zarobljavanja države u Jugoistočnoj Evropi: ispunjavanje evropskog obećanja o vladavini prava" su organizovali beogradski CEP i Centar za studije demokratije CSD iz Sofije, u okviru projekta Regionalna platforma za javno-privatno partnerstvo (R2G4P).

Skup je okupio više od 30 govornika iz Jugoistočne Evrope, kao i mnoge predstavnike civilnog društva, vlada i ambasada u Srbiji i regionu. U debati su učestvovali i ambasadori SAD i Norveške u Srbiji, Kristofer Hil i Jorn Eugen Gjelstad  i ministarka za evropske integracije Srbije Tanja Miščević.

Među govornicima su bili i evroposlanici Viola fon Kramon-Taubadel i Danijel Frojnd, bugarski ministar pravde Krum Zarkov i potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević.

Ambasador Hil je rekao da "Srbija ima jedinstvenu istoriju, ali da problemi nisu jedinstveni". "Većina zemalja u regionu suočava se sa istim problemima, a čak su i očevi osnivači SAD bili svesni važnosti podele vlasti i sprečavanja zarobljavanja države,“ istakao je on.

"Srbija je na dugom putu upoznavanja novih koncepata i razumevanja značaja vladavine prava i transparentosti. Ne radi se samo o ulasku u EU – tamo ćete sigurno stići – radi se o izgradnji društva koje to razume,“ rekao je Hil.

Ruslan Stefanov, programski direktor CSD, je rekao da ne postoji demokratija u svetu koja se trenutno ne suočava sa problemima zarobljavanja države, što znači da je vlast previše koncentrisana i da je potrebno ojačati mehanizme provere i ravnoteže da se to ne dešava.

Ministarka Miščević objasnila je da je borba protiv korupcije u metodologiji proširenja EU postala horizontalna oblast, što znači da  "mere protiv korupcije moraju biti uključene u sva pregovaračka poglavlja".

Ambasador Jorn Eugen Gjeslstad je rekao da vladavina prava, dobro upravljanje i borba protiv korupcije nisu samo  normativni principi, već oblasti od "najvećeg značaja za građane".

Projekat R2G4P, kojim koordinira CSD, koristi grant od 1,5 miliona evra od Islanda, Lihtenštajna i Norveške preko EEA i Norveškog fonda za grantove za regionalnu saradnju.

Svi govornici su se složili da su vladavina prava, transparentnost i borba protiv korupcije ključni za razvoj i stabilnost regiona, kao i za napredak na putu ka EU. Konferencija je pružila priliku za razmenu iskustava i ideja kako da se unapredi situacija u regionu i kako da se ojačaju mehanizmi za sprečavanje zarobljavanja države.

Debata je održana u okvitu projekta "Implementacija zajedničkih rešenja iz oblasti antikorupcije i dobre vladavine u Jugoistočnoj Evropi: Inovativne prakse i javno-privatno partnerstvo".

Projekat ima za cilj da pruži zajednička antikorupcijska rešenja za povećanje odgovornosti državnih institucija i jačanje civilnog društva i vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi kroz izgradnju kapaciteta za primenu najboljih praksi evropskih instrumenata za inovacije u društvenim istraživanjima, navode iz CEP.

U svom poslednjem godišnjem izveštaju o napretku Srbije, Evropska komisija je skrenula pažnju na neophodnost sprečavanja i krivičnog gonjenja korupcije, a posebno povećanja konačnog oduzimanja imovine u vezi sa ovim slučajevima.

Izveštaj GRECO o petoj rundi procene Srbije usredsređen je na sprečavanje korupcije u vladama i službama za sprovođenje zakona.

Izvor: Beta/CEP

Foto: Beta