Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je 21.marta da je EU načelno imala ambiciozniji plan da na sastanku lidera Kosova i Srbije u Ohridu dođe do potpisivanje sporazuma i nacrta aneksa sa jasnim vremenskim okvirima i zadacima.

Lajčak je u intervjuu za Euronjuz i Radio slobodno Evropu izjavio da je prvobitni predlog izmenjen i predstavljen novi "opštiji i manje konkretan" aneks jer "nije bila moguća saglasnost lidera oko svake tačke, a tu je bilo i odbijanje srpskog predsednika Aleksandra Vučića da potpiše dokument".

"Međutim, tu su ključne odredbe, posebno činjenica da će strane sprovesti sve odredbe sporazuma i aneksa u potpunosti i u dobroj veri", izjavio je on i dodao da je jasno da su se strane na to obavezale ali da "ne treba staviti kočiju ispred konja".

"Treba fokusirati i krenuti sa pitanjima koja Srbija i Kosovo mogu da urade i koja mogu uraditi odmah", izjavio je on.

Odgovarajući na pitanje da li postoji kontradiktornost u aneksu budući da se sa jedne strane kaže da Kosovo odmah krene u pregovore o obezbeđivanju samoupravljanja za srpsku zajednicu, a sa druge da redosled tačaka ne dovodi u pitanje redosled njihovog sprovođenja, Lajčak je rekao da kontradiktornosti nema.

"Tu nema kontradikcije. Izjava relevantna za član sedam sporazuma jednostavno se odnosi na dugogodišnju posvećenost Kosovu koja proizlazi iz sporazuma iz 2013. i 2015. godine. Budući da je ovo toliko zakasnilo, vrlo je jasno da bi se to trebalo rešavati kao prioritetno pitanje".

Lajčak je na pitanje da li se, kada se u članu četiri sporazuma kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, to odnosi i na Ujedinjene nacije koje su crvena linija za Srbiju, rekao da se "javni diskurs fokusira na nešto što uopšte nije glavna tema".

"Želeo bih da kažem da je tekst našeg sporazuma sasvim jasan. Istovremeno, kako se to dešava, veoma često se javni diskurs fokusira na nešto što je zaista van cilja jer je članstvo u UN veće pitanje od odnosa Srbije sa Kosovom. I naravno, govoreći o članstvu u UN, treba razmišljati i o procedurama, o ulozi Saveta bezbednosti, o ulozi pet stalnih članica. Verovanje da zavisi samo od Srbije i Kosova znači nerazumevanje složenosti procesa", rekao je Lajčak.


Lajčak je izjavio da je redosled stvari sa kojim bi trebalo početi realizaciju bio jasan u nacrtu aneksa koji je EU predložila i da, pošto ga strane nisu usvojile, to postaje pitanje na dnevnom redu glavnih pregovarača i da EU priprema svoje predloge o tome.

"Očekujem da dođu sa svojim predlozima. Za mene, najbolji pristup, najbolji put napred je da nastavimo korak po korak. Jedna strana čini korak, i druga strana napravi korak. Tako da sada ne želim da govorim o ovim koracima, jer ne postoji zvanična platforma i nema zvaničnog dokumenta i o njima se moramo dogovoriti", rekao je on.

Na pitanje ko odlučuje o hijerarhiji ili težini odredbi postignutog sporazuma i ko je autoritet koji će odlučiti koja odredba ide prva a koja sledeća Lajčak je odgovorio da će to biti Zajednički odbor kojim će predsedavati EU i koji će biti osnovan u roku od 30 dana.

"Organ koji će nadgledati i ocjenjivati i izveštavati o implementaciji je Zajednički odbor kojim će predsedavati EU. Ovo je jedan od elemenata aneksa gde smo rekli da će ovaj zajednički nadzorni odbor biti osnovan u roku od 30 dana. I sada intenzivno radimo na definisanju zadatka za ovu zajedničku nadzornu komisiju. To bi bio autoritet", rekao je on.

Na pitanje da li to znači da će ako Srbija ispuni neki deo iz implementacionog plana to značiti njen napredak na evropskom putu i otvaranje nekih delova pregovaračkog procesa, Lajčak je rekao da je "proces evropskih integracija vrlo kompleksan i da ovo nije jedini element, ali jeste veoma važan".

"Poglavlje 35 je poglavlje o normalizaciji odnosa sa Kosovom, i kroz primenu ovog poglavlja i specijalni komitet o normalizaciji odnosa ćemo vršiti monitornig primene dogovora, ali u isto vreme i ove dve strane imaju obavezu jedna prema drugoj. I kao što sam rekao, proces evropskih integracija je vrlo kompleksan, ovo nije jedini element, ali jeste veoma važan element u okviru evropskog puta. I zemlje članice će pomno pratiti proces normalizacije", rekao je Lajčak.

Izvor: Beta

Foto: Beta