Na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti u februaru je zabeleženo znatno smanjenje broja nelegalnih prelazaka granice zahvaljujući usklađivanju politike viza Srbije sa zahtevima EU, saopštila je Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks).

U prva dva meseca 2023. zabeleženo je 28.130 neregularnih prelazaka spoljnih granica EU, što je na nivou iz istog perioda prethodne godine.

Najaktivnije su ponovo bile rute preko centralnog Mediterana i Zapadnog Balkana pri čemu su dva od pet neleglanih prelazaka bila na centralnomediteranskoj ruti.

Među otkrivenim u nelegalnom prelasku granica najviše je državljana Sirije, Obale Slonovače, Gvineje, Avganistana i Pakistana.

Na centralnomediteranskoj ruti u prva dva meseca bilo je gotovo 12.000 neregularnih prelazaka granice, dva puta više nego pre godinu dana.

Istovremeno je na zapadnobalkanskoj ruti otkriveno gotovo 8.400 neregularnih prelazaka, što je za 28% manje nego u prva dva meseca 2022.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Frontex