Vlada Srbije je usvojila tekst sporazuma o učešću Srbije kao pridružene zemlje u programu Evropske unije "Građani, jednakost, prava i vrednosti" i uputila na ratifikaciju Narodnoj skupštini, saopštilo je 30. avgusta Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Program, poznatiji kao CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme), pruža finansijsku podršku za promovisanje vrednosti EU, građanskog aktivizma, jednakosti za sve i borbe protiv svih oblika nasilja, a predviđen budžet za period od 2021. do 2027. godine 1,5 milijardi evra.

U programu, pored zemalja članica EU, mogu da učestvuju i druge zainteresovane zemlje.

U saopštenju Ministarstva navodi se da program podržava pre svega organizacije civilnog društva, ali i organe javne uprave na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, obrazovne, naučne, kao i institucije kulture – univerzitete, škole, institute i slično, u zaštiti i promovisanju prava i vrednosti Evropske unije.

"Evropska unija kroz Program 'Građani, jednakost, prava i vrednosti' želi da vidi projekte koji promovišu veće uključivanje građana i građanki u procese donošenja odluka u izgradnji demokratskog društva, zatim projekte koji se bore protiv netolerancije, rasizma, transfobije i svih drugih oblika diskriminacije, projekte koji se bore protiv govora mržnje, koji podržavaju rodnu ravnopravnost, bore se protiv rodno zasnovanog nasilja, nasilja nad decom i slično", rekli su iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Dodali su da program "Građani, jednakost, prava i vrednosti" posebno podstiče partnerstvo različitih aktera – pre svega organizacija civilnog društva i institucija vlasti na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalmom nivou.

"Posebna vrednost ovog Programa je negovanje jakog partnerskog odnosa različitih društvenih aktera, naročito državnog i civilnog sektora, jer samo kroz negovanje takvog odnosa možemo da gradimo društvo jednakosti i društvo u kome se poštuju osnovna prava", saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Navedeno je i da će Ministarstvo kontinuirano obaveštavati javnost o svim koracima u pravcu potpisivanja i primene ovog značajnog Programa sa ciljem da se što veći broj subjekata iz Srbije prijavi i koristi sredstva predviđena za promociju civilizacijskih vrednosti koje su zajedničke Srbiji i EU.

Izvor: Beta

Foto: EK