Po ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja Srbija je na 35. mestu od 166 zemalja, pokazao je novi izveštaj UN za 2024.

Srbija je od 17 Ciljeva održivog razvoja UN dostigla onaj koji se odnosi na iskorenjivanje siromaštva i na putu je da ispuni onaj o smanjenju nejednakosti.

Kada je reč o ostalim ciljevima, pred Srbijom su uglavnom izazovi ali se kod devet registruje poboljšanje, istina nedovoljno za dostizanje cilja.

Kod pet ciljeva Srbija registruje pad, kod jednog stagnaciju a za jedan nema dovoljno podataka na raspolaganju.

Od zemalja iz okruženja, Albanija je 42. po Ciljevima održivog razvoja, BiH 50, Severna Makedonija 51. a Crna Gora 57.

Izveštaj je objavljen pred Samit UN za budućnost u septembru i u njemu se UN pozivaju da ojačaju globalnu saradnju i finansiranje održivog razvoja.

Na globalnom nivou, nijedan od 17 ciljeva nije na putu da bude dostignut do 2030. a samo kod 16%, procenjuje se, beleži se napredak, navodi se u devetom Izveštaju o održivom razvoju Mreže održivog razvoja (SDSN).

Kao i prethodnih godina, evropske zemlje, posebno nordijske, pri vrhu su indeksa Ciljeva održivog razvoja. Prva je Finska a slede Švedska, Danska, Nemačka i Francuska.

Zemlje Briksa (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika) i Briksa+ (Egipat, Etiopija, Iran, Saudijska Arabija, UAE) od 2015. beleže brži napredak od svetskog proseka.

Izveštaj je pokazao i da je Istočna i Južna Azija region koji je od 2015. najviše napredovao sa ispunjavanjem Ciljeva održivog razvoja.

S druge strane, jaz između svetskog proseka u ispunjavanju ciljeva i rezultata najsiromašnijih i najosetljivijih zemalja povećan je od 2015.

Ciljeve održivog razvoja UN su usvojile 2015. kao univerzalni poziv na akciju za iskorenjivanje siromaštva, zaštitu planete i obezbeđivanja mira i prospreriteta za sve najkasnije do 2030.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com