Podaci  novog istraživanja pokazuju da, ukupno gledano, holandsko javno mnjenje nije negativno po pitanju proširenja EU na Zapadni Balkan. U stvari, prilično je podeljeno i 45% javnosti veruje da bi proširenje EU na Zapadni Balkan bilo dobro a 34% ga doživljava negativno.

Sveobuhvatnu studiju o stavu građana Holandije o pridruživanju zemalja Zapadnog Balkana EU uradili su Evropski fond za Balkan (EFB), Savetodavnagrupa za javnu politiku Balkan u Evropi (BiEPAG) i DPart a zvanično je predstavljena krajem novembra na Institutu Klingendil u Hagu.

Istraživanje je pokazalo da većina holandskog stanovništva proširenje EU na Zapadni Balkan ne doživljava kao istaknuto pitanje. Tako 51% očekuje da njihovi životi neće mnogo ili uopšte biti pogođeni ulaskom zemalja Zapadnog Balkana u EU a 34% veruje da će to uticati na njihove živote.

Poređenja radi, kada je reč je o potencijalnom pridruživanju Turske Uniji, 44% navodi da smatra da će to uticati na njihove živote, što pokazuje da holandska javnost ima različite poglede na zemlje kandidate.

Istraživanje je pokazalo i da su stavovi prema proširenju EU usko povezani sa opštim stavom prema EU. Naime, kada se uporede profili stavova, studija pokazuje da osobe koje podržavaju proširenje EU na Zapadni Balkan ujedno imaju i pozitivniji stav o EU.

Više od dve trećine onih koji podržavaju proširenje pozitivno gleda na EU. Shodno tome, samo trećina onih koji ne odobravaju proširenje deli pozitivne stavove o EU, pokazali su rezultrati istraživanja.

Istraživači su naveli da su izabrali Holandiju jer se ta članica EU često prikazuje kao fundamentalno skeptična zemlja kada je u pitanju proširenje EU.

Izvor: EFB

Foto: EK