Cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u EU veoma se razlikuje od zemlje do zemlje i od regiona do regiona i dok je za hektar obradive zemlje ili pašnjaka u Slovačkoj potrebno izdvojiti 62 evra, u Holandiji je cena u proseku 836 evra.

Podaci Eurostata pokazuju da je među regionima EU zakup hektara poljoprivrednog zemljišta u 2021. bio najskuplji u holandskom Flevolandu (1.721 evro) a slede španski Kanari (1.119 evra) i grčka Atika (927 evra).

Među najskupljima je, prema podacima za 2020, i italijanski region Venecija Đulija sa 1.714 evra po hektaru.

S druge strane, zakup u nekim regionima u Švedskoj košta samo 25 evra po hektaru a u Slovačkoj 42 evra. U tim regionima poljoprivredno zemljište se uglavnom koristi za ispašu.

Zakup pašnjaka uvek je jeftiniji od zakupa obradive površine, pokazuju podaci Evropske statističke agencije za članice EU koje to odvojeno prate.

Cena zakupa hektara (trajnih) pašnjaka kretala se u 2021. od 39 evra u proseku u Slovačkoj do 337 evra u Irskoj prema 79 odnosno 466 evra koliko je u tim zemljama koštao zakup hektara obradive zemlje.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com