Austrijska opoziciona liberalna partija Neos optužila je vlast da već duže vreme troši velike iznose na suzbijanje ilegalnih migracija u regionu, pa i na Zapadnom Balkanu, a i da austrijski policajci, najviše u Mađarskoj ali i drugim zemljama svaki dan učestvuju u intervencijama kojima se krše ljudska prava.

Prema odogovoru austrijskog Ministarstva unutrašnjih poslova na poslaničko pitanje Neosa, ove godine je u te svrhe već potrošeno deset miliona evra, od čega je četiri petine otišlo u Mađarsku, piše dnevnik Klajne cajtung.

Austrijski policajci su, kako je navelo ministarstvo, u Mađarskoj bili uključeni u akcije presretanja 12.000 ilegalnih migranata. U Srbiji i Crnoj Gori bili su uključeni u operacije presretanja više od 2.000 migranata.

Odgovor ministarstva, kako navodi list, pokazuje i da austrijski policajci u Mađarskoj, pod rukovodstvom mađarskih organa, obavljaju i službene, suverene dužnosti.

Poslanica Neosa Stefani Krisper ocenila je da austrijski službenici tamo učestvuju u operacijama kojima se krše ljudska prava, konkretno u nedozvoljenom guranju izbeglica preko granice, takozvanim pušbekovima.

Odgovor ministarstva pokazuje da austrijski policajci imaju i nadležnost da hapse ljude, pri čemu uhapšene moraju odmah da predaju mađarskim kolegama.  

Austrijsko ministarstvo je, međutim, u odgovoru navelo da se njegovi službenici uzdržavaju svih radnji koji su nespojivi sa vladavinom prava, temeljnim pravima i etičkim načelima. Kako se dalje postupa sa uhapšenima, ministarstvo nije komentarisalo, ali je naglasilo da austrijski službenici nisu uključeni u mađarski postupak dodele azila i da sad nije registrovano da su uključeni u bilo kakve protizakonite radnje.

U sklopu "Operacije lisica", na dan 10. oktobra su u inostranstvu bila angažovana 34 austrijska policajca. Ta operacija pokrenuta je u decembru 2022. godine kao saradnja Austrije i Mađarske u borbi protiv krijumačara ljudi i ilegalnih migracija.

Prema navodima ministarstva, cilj operacije je da "putem koncentrisane potrage i kontrole na održiv način suzbiju ilegalna migracija i tipični prekogranični oblici kriminala" i "da se sa policijskim snagama susednih država zajedničkim intervencijama uspostavi gusta prekogranična kontrolna mreža".   

Poslanica Krisper rekla je da ne razume kako bezbednosti Austrije doprinosi to što se sa njenih ulica policajci prekomanduju u druge zemlje, i da je to "neprihvaljivo, protivpravno i neodgovorno i da mora odmah biti zaustavljeno".

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: MInistarstvo unutrašnjih poslova Austrije