Evropska komisija odlučila je da delom registruje Evropsku građansku inicijativu (ECI) pod nazivom "Evropska inicijativa za kanabis".

Organizatori ECI pozvali su Komisiju da:

- sazove transevropsku skupštinu o politici za kanabis, uključujući sankcije i doslednost politika članica

- podstiče pristup medicinskom kanabisu i omogući transpost kanabisa i njegovih derivata propisanih u terapeutske svrhe kako bi se osiguralo puno uživanja prava na zdravlje

- izdvoji neophodna sredstva za istraživanje upotrebe kanabisa u terapeutske svrhe.

Komisija je saopštila da inicijativu može da registruje samo u vezi drugog i trećeg cilja dok je prvi odbijen jer njegova realizacija nadilazi ovlašćenja Komisije.

U ovoj fazi, Komisija nije analizirala predlog a odluka da registruje drugi i treći cilj ECI je pravna i ne prejudicira konačne zaključke, niti mere koje će biti preduzete ako inicijativa dobije neophodnu podršku.

Delimična registracija usledila je kroz dvostepenu proceduru gde su, u prvoj, organizatori pozvani da izmene početni tekst uzimajući u obzor preliminarnu procenu Komisije.

Organizatori ECI sada imaju šest meseci da pokrenu proces prikupljanja potpisa. Ako ECI za godinu dana dobije podršku milion građana iz najmanje sedam članica, Komisija će morati da reaguje.

Komisija će odlučiti da li će nešto preduzeti po zahtevu iz inicijative ili neće, ali će u slučaju odbijanja morati da ga obrazloži.

Instrument ECI uveden je Lisabonskim ugovorom i zvanično pokrenut 2012. Do sada je Evropska komisija registrovala 110 inicijativa.

Ovo ja prva delimično registrovana ECI od kako je početkom 2020. počela da se primenjuje nova uredba o ECI.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com