U Srbiji u službenoj upotrebi 12 jezika manjina

Na Međunarodni dan maternjeg jezika 21. februar, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog želi da ukaže na važnost...

U Srbiji oko 60.000 dece pohađa nastavu na manjinskim jezicima

Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, 21. februara, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podseća da je negovanje i...

Gotovo dve trećine đaka opštih srednjih škola u EU uči dva ili više stranih jezika

Većina učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja u Evropskoj uniji učila je bar jedan strani jezik, a dva ili više stranih jezika učilo je gotovo...

Atal: Društvene mreže su pretnja za francuski jezik

Premijer Francuske Gabrijel Atal smatra da dominacija anglofonog sadržaja na društvenim mrežama ugrožava francuski jezik i želi da sarađuje s...

Građani Srbije solidno vladaju engleskim, pokazuje globalno testiranje

Za putnike i turiste važno je da u stranoj zemlji mogu da vode onu najosnovniju komunikaciju, da pitaju gde im je hotel i slično,  i to...

Ukrajina povukla 19 miliona knjiga na ruskom i iz sovjetskog doba

Ukrajina je iz biblioteka povukla oko 19 miliona knjiga koje su napisane na ruskom jeziku ili su iz doba Sovjetskog Saveza.

SE pozdravlja napredak u oblasti manjinskih jezika u Srbiji, očekuje dodatne napore

Srbija je u proteklih pet godina napredovala u primeni obaveza prema Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML), ali bi trebalo...

Španska vlada traži da baskijski, katalonski i galicijski jezik budu službeni jezici EU

Španija je Briselu poslala zahtev da se baskijski, katalonski i galicijski jezik uvrste u službene jezike Evropske unije, čime socijalisti...

Francuska tuži EK što se kod zapošljavanja u EU daje prednost engleskom

Upotreba "evro-engleskog" i "globiša", pojednostavljene verzije engleskog koji govore oni kojima taj jezik nije maternji, možda je postala...

Debata: Da li si radnica ili si direktor?

Fondacija Centar za demokratiju organizuje debatu "Da li si radnica ili si direktor? - Uticaj rodno senzitivnog jezika na socio-ekonomski položaj...