Novi sporazum o saradnji Albanije i Fronteksa

Savet EU odobrio je 8. septembra potpisivanje novog sporazuma sa Albanijom o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i...

Britanija se vraća u Horajzon

Evropska komisija i Velika Britanija 7. septmbra postigle su politički sporazum o britanskom učešću u programu EU za istraživanja i inovacije...

Albanija ratifikovala sporazum o preuzimanju migranata od Italije

Albanski parlament ratifikovao je 22. februara kontroverzni sporazum sa Italijom koji predviđa da Albanija na svojoj teritoriji uredi izbegličke...

Potvrđen privremeni sporazum o zakonu o slobodi medija

Ambasadori članica EU 19. januara potvrdili su privremeni sporazum o novom zakonu za uspostavljanje zajedničkog okvira za medijske usluge na...

Sporazum Britanije i Fronteksa o ilegalnoj migraciji

EU i Velika Britanija postigle su post-Bregzit sporazum o borbi protiv ilegalne migracije.

Evropska agencija i američko ministarstvo odbrane potpisali administrativni sporazum

Evropska odbrambena agencija (EDA) i Ministarstvo odbrane SAD potpisali su 26. aprila u Briselu Administrativni sporazum kojim je formalizovan okvir...

Svet postigao istorijski sporazum o biološkoj raznovrsnosti

U Montrealu je 19. decembra usvojen istorijski sporazum čiji cilj je sprečavanje razaranja biološke raznolikosti i njenih resursa neophodnih...

Austrija usvojila sporazum sa Srbijom o saradnji u elementarnim nepogodama

Austrijski parlament usvojio je jednoglasno međudržavni sporazum sa Srbijom o uzajamnoj pomoći i saradnji u slučaju prirodnih nepogoda i...

EU pozdravila klimatski sporazum koji će ubrzati tranziciju ka čistijoj ekonomiji

Sporazum postignut 13. decembra na Konferenciji UN o klimi u Dubaiju (COP28) predstavlja dobru vest za ceo svet jer će ubrzati tranziciju ka...

Ukrajinski izvoz u EU i dalje bez carina i kvota

Savet EU usvojio je 25. maja uredbu kojom se za godinu dana, do juna 2024, produžava ukidanje svih carina, kvota i mera odbrane u trgovini na...