U EU Luksemburg najviše troši po stanovniku na istraživanja

Luksemburg po stanovniku najviše troši na istraživanja i razvoj u EU ali je i dalje osetno ispod proseka Unije kada se ta potrošnja gleda u...

Poljska i Slovačka lutrijom podstiču vakcinaciju protiv kovida-19

U Poljskoj je 1. jula počela nacionalna lutrija kojom vlada želi da podstakne vakcinaciju protiv kovida-19. Poljaci koji se vakcinišu do kraja...

EU izdvojila još deset miliona evra Srbiji za ekonomski oporavak od pandemije

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žofre i ministaka za evopske integracije Jadranka Joksimović potpisali su 9. decembra u Beogradu sporazum o...

Doznake iz inostranstva 2021. činile 7,2% BDP Srbije

Privatne doznake iz inostranstva i uplate iz inostranstva na ime kompenzacije zaposlenih činile su u 2021. godini 7,2% Bruto domaćeg proizvoda...

U Španiji se ne plaća PDV na osnovne prehrambene proizvode

Vlada Španije odobrila je niz mera za borbu protiv rasta troškova života, uključujući smanjenje poreza na dodatu vrednost (PDV) na prehrambene...

Građani Hrvatske glasaju o izgledu buduće kovanice evra

Pedesetak hiljada građana Hrvatske odazvalo se pozivu centralne banke da učestvuju u izboru buduće hrvatske kovanice evra.

EU dodelila još 62 miliona evra Kosovu u okviru IPA pomoći

Šef Kancelarije EU na Kosovu, Tomaš Sunjog 24. marta je u Prištini uručio zameniku premijera Besniku Bisljimiu 16. godišnji Finansijski...

U Sloveniji nezadovoljni kvalitetom vazduha iako skoro nikad ne prelazi granicu zagađenosti

Granica PM čestica, čija je koncentracija indikator zagađenja vazduha, u Sloveniji gotovo nikada ne prelazi zakonom dozvoljenu, ali u...

Rodno zasnovano nasilje košta EU 366 milijardi evra godišnje

Troškovi rodno zasnovanog nasilja u Evropskoj uniji iznose 366 milijardi evra godišnje, prema proceni Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost...

Na jeftiniji roming podataka između EU i Zapadnog Balkana pristalo 38 kompanija

Evropska komisija saopštila je 3. maja da se 38 telekomunikacionih operatora iz EU i sa Zapadnog Balkana složilo da učini prenos podataka u...