Evropski sud pravde (ECJ) odbacio je 6. septembra odštetni zahtev protiv Fronteksa, koji je grupa izbeglica iz Sirije podnela navodeći da su ih grčke vlasti uz pomoć evropske agencije za zaštitu granica silom vratile na teritoriju Turske.

"Pošto Fronteks nema nadležnost da ulazi u meritum odluke o deportaciji ili o zahtevu za međunarodnu zaštitu, ta agencija Evropske unije ne može biti smatrana odgovornom za štetu povezanu sa povratkom tih izbeglica u Tursku", saopštio je ECJ.

Kako se navodi, grupa sirijskih migranata stigla je 2016. godine na grčko ostrvo Milos, a nakon što su prebačene na drugo ostrvo, izbeglice su izrazile nameru da zatraže međunarodnu zaštitu.

Međutim, oni su u zajedničkoj operaciji grčkih vlasti i Fronteksa ponovo vraćeni u Tursku, a zatim su otišli u Irak, gde žive i danas.

Nekoliko izbeglica obratilo se Fonteksovom povereniku za zaštitu ljudskih prava, a pošto taj apel nije bio uspešan, podneli su odštetni zahtev sudu Evropske unije.

Zatražili su obeštećenje od 96.000 evra na ime materijalne štete i 40.000 evra zbog pretrpljenih patnji, a tužbu su opravdali nezakonitim ponašanjem Fronteksa pre, tokom i posle operacije proterivanja.

Naveli su kao konkretne razloge kršenje pravila deportacije izbeglica kojima preti progon, pravo na azil, zabranu kolektivnog proterivanja, zaštitu prava dece, zabranu ponižavajućeg tretmana i pravo na pravni lek.

Sud je, međutim odbacio zahtev migranata, navodeći da ponašanje Fronteksa koje su oni naveli nije moglo da izazove troškove koje su im ali u Turskoj i Iraku. 

U odluci je navedeno da je zadatak Fronteksa isključivo da pruži tehničku pomoć i operativnu podršku članicama Evropske unije, a da su isključivo članice nadležne da donose odluku o vraćanju izbeglica ili dodeli međunarodne zaštite.

Utoliko je, kako je ocenio ECJ, pogrešna tvrdnja podnosilaca tužbe da ne bi bili nezakonito vraćeni u Tursku i da bi dobili međunarodnu zaštitu da nije bilo pogrešnog postupanja Fronteksa.

Dodaje se i da nije u dovoljnoj meri dokazana uzročno-posledična veza između postupaka Fronteksa, i troškova koje su migranti imali u Turskoj za smeštaj i krijumčare ljudima, i za njihove strahove i patnje tokom opasnog putovanja u Irak.  

Izvo: Dnevni Evropski servis

Foto: Beta/AP