Prema poslednjim statističkim podacima Кomesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, tokom 2022. godine u prihvatnim i centrima za azil evidentirano je 124.127 migranata.

Zabeleženo je da se pojedini migranti zadržavaju duže, dok drugi kraće, a prosečno vreme zadržavanja bilo je 16 dana. Tokom 2021. godine prosečno vreme zadržavanja bilo je 30 dana, a u 2020. godine 36 dana.

Migranti, koji su prošli kroz centre kojima upravlja Кomesarijat su registrovani,  dobili su smeštaj, hranu, odeću, medicinsku zaštitu i human pristup onih koji sa njima rade, a deca koja borave u centrima upisana su u redovne školske programe. Evropska unija je najveći donator sredstava za upravljanje migracijama u Srbiji.

Trenutno, u centrima boravi 3.059 migranata, koji su smešteni u 17 prihvatnih i centara za azil (PC Preševo, PC Bujanovac, PC Adaševci, PC Šid, PC Principovac, PC Subotica, PC Sombor, PC Bosilegrad, PC Pirot, PC Divljana, PC Кikinda, CA Obrenovac, CA Vranje, CA Кrnjača, CA Bogovađa, CA Tutin, CA Sjenica).

Dva centara su u stanju mirovanja (CA Banja Кoviljača, PC Dimitrovgrad) i u slučaju potrebe mogu da budu aktivirani u kratkom vremenskom roku.

Najzastupljenijih pet država porekla migranata registrovanih tokom 2022. godine su – Avganistan 36,13%, Sirija 29,19%, Pakistan 11,89%, Maroko 7,92%o i Indija 4,04%.

Tokom  2022. godine, ukupno 25 osoba dobilo je pozitivno rešenje o zaštiti, od čega je 15 lica dobilo supsidijarnu zaštitu, a 10 status izbeglice (rešenje o azilu).

Кomesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije je tokom 2022. godine radio odgovorno i humano prema svim kategorijama lica koja su u nadležnosti Кomesarijata, a sa takvom politikom će se nastaviti i u narednoj godini.

Saopštenje Кomesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije

Foto: Beta