Savet EU 9. decembra usaglasio je svoj mandat za pregovore sa Evropskim parlamentom o direktivi o ekološkom kriminalu a cilj je da se unaprede istrage i gonjenje krivičnih dela u oblasti životne sredine.

U predlogu Saveta preciznije se definiše ekološki kriminal i dodaju se nove vrste ekoloških krivičnih dela. Takođe se harmonizuju kazne za fizička lica i, prvi put, za pravna lica.

Umesto devet krivičnih dela koja trenutno postoje po krivičnom pravu EU, pregovarački mandat definiše 20 krivičnih dela proširujući obim zabranjenog ponašanja koje šteti prirodnoj sredini.

Spisak novi krivičnih dela uključuje trgovinu drvetom koja je glavni uzrok deforestacije u nekim delovima sveta, nelegalno recikliranje zagađujućih komponenti brodova i teška kršenja zakona o hemikalijama.

Predviđene su i višegodišnje zatvorske kazne za fizička lica, kao i novčane za pravna lica.

Za najteža dela za pravna lica je predviđena maksimalna kazna od najmanje 5% prometa ostvarenog u poslovanju širom sveta ili alternativno 40 miliona evra a za ostala dela najmanje 3% prometa ili 24 miliona, objavio je Savet EU.

Takođe mogu da budu preduzete dodatne mere, uključujući obavezu počinioca štete da vrati životnu sredinu u prethodno stanje ili nadoknadi štetu, isključivanje počinioca iz javnog finansiranja ili povlačenje njegovih dozvola.

Pored toga, tekst pokriva potrebu da se obezbede obuke onih koji rade na otkrivanju, istrazi i gonjenju ekološkog kriminala i adekvatni resursi.

Uključuje i odredbe o podršci i pomoći osobama koje izveštavaju o ekološkom kriminalu, zaštitnicima životne sredine i ljudima koji trpe posledice krivičnih dela u oblasti životne sredine.

Ministar pravde Češke Pavel Blažek rekao je da EU mora da privede pravdi ona lica i organizacije koji profitiraju od aktivnosti štetnih po zdravlje i ekosisteme.

"Zaštita životne sredine jedan je od glavnih izazova naše generacije, u EU i širom sveta", istakao je ministar pravde zemlje koja trenutno predsedava EU.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Savet EU