Evropska unija je u ranim jutarnjim satima 19. marta objavila tekst Implementacionog aneksa Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, u kojem se navodi da on postaje sastavni deo pregovaračkog okvira u procesu pristupanja EU i da nepoštovanje obaveza koje proističu iz njega može imati direktne negativne posledice na evropski put svake od dve strane.

Šef evropske diplomatije Žozep Borel saopštio je da EU smatra "značajnim dostignućem" saglasnost dve strane o Implementacionom aneksu sporazuma, uključujući dogovor o punoj implementaciji obaveza iz ranije postignutih sporazuma u okviru dijaloga pod okriljem Unije.

Tekst Implementacionog aneksa Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije prenosimo u celosti:

- Ovaj Aneks je sastavni deo Sporazuma

- Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i ispuniti sve obaveze koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa, ekspeditivno i u dobroj veri

- Strane primaju k znanju da će Sporazum i Implementacioni aneks postati sastavni delovi procesa pridruživanja Kosova i Srbije Evropskoj uniji. Strane prihvataju da će EU odmah po usvajanju Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmene merila za poglavlje 35 za Srbiju zbog obaveza koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa. Agenda kosovske Specijalne grupe za normalizaciju pođednako će odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa

- Strane su saglasne da hitno usvoje Deklaraciju o nestalim osobama, kako je dogovoreno u okviru dijaloga uz posredstvo EU

- Radi primene člana 7 Sporazuma, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru dijaloga uz posredstvo EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga koje je utvrdila EU

- Strane su saglasne da u roku od 30 dana formiraju Zajednički odbor za nadzor, kojim će predsedavati EU. Sprovođenje svih odredbi biće obezbeđeno i nadgledano od Zajedničkog odbora za nadzor

- Radi primene člana 9 Sporazuma, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi bio obezbeđen investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Pomoć neće biti distribuirana pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u ​​potpunosti sprovedene

- Kosovo i Srbija se slažu da će svi članovi Sporazuma biti primenjivani nezavisno jedan od drugog

- Redosled stavova ovog Aneksa ne prejudicira redosled njihovog sprovođenja

- Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primenu nijednog člana

- Svi razgovori povezani sa implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru dijaloga pod okriljem EU

- Kosovo i Srbija prihvataju da svako nepoštovanje sopstvenih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma postignutih u okviru dijaloga može imati direktne negativne posledice na procese njihovog pristupanja Evropskoj uniji i na finansijsku pomoć koju dobijaju od EU.

Izvor: Beta

Foto: Beta