Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žofre izjavio je 22. maja u Beogradu, povodom godišnjice koalicije prEUgovor, da je za Srbiju sada vreme da ubrza reforme, u trenutku kada EU puno više pažnje obraća na zemlje kandidate za članstvo.

Žofre je na konferenciji kojom je obeležena deseta godišnjica prEUgovora, koalicije organizacija civilnog društva koje nadgledaju reforme vladavine prava u Srbiji u okviru procesa evropskih integracija, izrazio poštovanje za rad NVO, za prEUgovor, i uverenje da je saradnja institucija i civinog društva ključna za evropski put Srbije.

On je naglasio da reforme u oblasti vladavine prava i pravosuđa ostaju stub evropskih integracija Srbije, da EU počiva na vladavini prava, i da je napredak moguć ako postoji jaka volje.

Vladavina prava, prema rečima ambasadora Žofrea, vodi pravednijem društvu, ali je ujedno bitna i za ulaganja, kvalitet života i prosperitet svih građana.

Govoreći o reformi pravosuđa, podsetio je na ocenu Venecijanske komisije Saveta Evrope da ona zahteva i transformaciju društva i promenu pravne kulture.

Žofre je rekao da su snažne i nezavisne institucije ključne za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala i da niko ne sme biti iznad zakona i nekažnjiv.

Navodeći da su temeljne slobode dobro usidrene u ustavu i zakonima Srbije, on je naglasio da treba više raditi na njihovoj primeni u praksi, a u tom kontekstu je spomenuo i medijske slobode.

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije EU, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost).

Koaliciju prEUgovor čine ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koordinatorka koalicije prEUgovor Jelena Pejić Nikić rerkla je otvarajući skup da ta koalicija ne može reći da je za proteklih deset godina zadovoljna rezultatom evropskih integracija Srbije, odnosno tempom i da je prEUgovor zato i dalje potreban.

Pejić Nikić, koja je viša istraživačica u BCBP, rekla da u fokusu prEUgovora ostaju dovršetak pravosudne reforme i "peripetije" sa zakonom o unutrašnjim poslovima

Nedavne tragedije u Beogradu i Mladenovcu ponovo su, prema njenim rečima, bile opomena da prEUgovor mora da ukazuje na sistemske probleme i kako se oni mogu prevazići.

Na konferenciji je predstavljen 20. po redu prEUgovor Alarm, redovni nezavisni polugodišnji izveštaj Koalicije koji prati stanje reformi u pojedinim oblastima Klastera 1. Izveštaj obuhvata period od novembra 2022. do maja 2023. godine.

Održana je i panel diskusija na kojoj su učestvovali ministarka za evropske integracije Srbije Tanja Miščević, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i Bojan Elek iz BCBP.


Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: prEUgovor