Analitičarka briselskog Centra za evropske politike (EPC) Korina Stratulat ocenila je ovogodišnji Paket proširenja EU kao šizofren i razočaravajući dok je za Plan rasta za Zapadni Balkan rekla da nije dovoljno izdašan da nadoknadi dalji boravak regiona u čekaonici za EU.

Stratulat je rekla da je Paket, koji se smatra istorijskim jer, prvi put za mnogo godina, pokriva deset zemalja koje žele u EU, predstavlja dobru vest na strani geopolitike i ekonomske bezbednosti EU, ali da se "optimizmom mora upravljati a očekivanja se moraju ublažiti".

"Ovogodišnji šizofreni Paket proširenja EU generalno je prilično razočaravajući", rekla je Stratulat i ukazala na borbu za usklađivanje imperativa proširenja Unije u novom geopolitičkom kontekstu sa na zaslugama zasnovanom procesu proširenja.

Navodeći da je, na strani aspiranata za EU sa Istoka, Evropska komisija preporučila da Savet otvori pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom i da status kandidata Gruziji, Stratulat je podsetila da posvećenost "strogom i pravednom procesu" obavezuje Komisiju da se poziva na napredak reformi u svim zemljama.

Međutim, čini se da to pitanje ima manje ograničavajući karakter za te tri zemlje nego za Zapadni Balkan gde su bezbednosni problemi relativno manje izraženi, navodi u oceni Paketa viša politička analitičarka i šefica programa evropskih politika i institucija u EPC.

Pored toga, dodala je, uslovi su povezani sa upornim problemima demokratske uprave ili bilateralnim sporovima na Zapadnom Balkanu za koje je potrebno vreme da se reše.

Stratulat kaže da Komisija nema šta da izgubi pretvarajući se da su joj važni i geopolitika i zasluge (napredak reformi) jer, istakla je, članice EU odlučuju koje od ta dva će prevladati u svakom konkretnom slučaju.

Pitajući se da li takva taktika pomaže već narušenom kredibilitetu i uticaju politike EU, Stratulat je ocenila da ona ne deluje dobro u balkanskim zemljama koje "decenijama čekaju u redu pred vratima EU" dok inicijative poput Plana rasta za Zapadni Balkan nisu dovoljno velikodušne da kompenzuju dalja kašnjenja.

"EU ne sme da zaboravi da je njeno angažovanje na Balkanu podstakao i interes stabilnosti i da konflikti mogu da se vrate u region (što pokazuju nedavni događaji na Kosovu). Reforme su nesumnjivo važne ali nedostaju efikasna rešenja - inače ne bismo i dalje govorili o istim neispunjenim zahtevima", navela je Stratulat.

Prema njenoj oceni, Komisija je neprecizna oko toga kako će se pitanja koja su se pokazala kao nerešiva od sada drugačije rešavati.

"Raditi više istog i očekivati drugačije rezultate je kontraproduktivno u vreme kada istorija zahteva smelu i izuzetnu akciju", istakla je analitičarka u autorskom teksu objavljenom na sajtu EPC.

Konačno, pošto su ocene Komisije zasnovane na Kopenhaškim kriterijumima, koji kao preduslov za proširenje navode sposobnost EU da apsorbuje nove članice, "biće potrebno dvoje da bi se porodica uvećala", zaključila je Stratulat.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EK