EU sebi ne može da priušti da drži Ukrajinu i Zapadni Balkan u "čekaonici" za EU a obnovljena strategija proširenja i unutrašnje reforme Unije moraju da idu "ruku pod ruku", smatra direktorka bukureštanskog Global fokus centra Oana Popesku-Zamfir.

U autorskom tekstu za Karnegi Evropa ona je ukazala da geopolitički trenutak drži lidere EU okupljene oko obećanja o proširenju, iako se istovremeno otvaraju brojna pitanja koja moraju da budu rešena.

I da nije bilo rata, proširenje EU bi se odugovlačilo na uzajmano zadovoljstvo lidera Zapadnog Balkana, koji nisu entuzijasti po pitanju reformi s jedne strane i vlada EU, koje oklevaju u vreme unutrašnjih kriza s druge. Takođe bi mape puta za EU za Ukrajinu i Moldaviju bile nezamislive da nije rata.

Popesku-Zamfir podseća da je invazija Rusije na Ukrajinu značajno promenila bezbednosnu situaciju EU koja je preduzela do tada neviđene mere. Međutim, EU još nije pokazala da je voljna i sprema da bude uticajni geopolički lider i da preispita svoj modus operandi, smatra analitičarka.

U autorskom tekstu koji je objavio Karnegi Evropa ona navodi da je pristup proširenju EU manje-više isti i ukazuje na Plan rasta koji treba da približi Zapadni Balkan jedinstvenom tržištu Unije.

Međutim, ekonomski rast i integracija ne povlače automatski demokratski razvoj i približavanje vrednostima EU, istakla je Popesku-Zamfir i navela primere Srbije i Mađarske koje balansiraju između EU i njenih "izazivača" i uspešno "muzu" novac u Briselu dok se antidemokratske prakse njihovih lidera pogoršavaju.

Direktorka nezavisnog instituta za spoljnu politiku iz Bukurešta podseća da već šest godina nijedan od kandidata za EU sa Zapadnog Balkana nije zatvorio nijedno pregovaračko poglavlje.

Dalje piše da Rusija nastoji da zadobije odlučujući uticaj u bezbednosnim aranžmanima na kontinnentu i da će Kremlj pobediti ako EU ne može da okupi sve svoje susede, od Zapadnog Balkana, do Moldavije i Gruzije. Bio bi to geopolitički neuspeh EU, rekla je Popesku-Zamfir.

Analitičarka smatra da bi bilo pogrešno ako bi se Brisel angažovao da nađe "kreativne" načine da zadrži Ukrajinu i Zapadni Balkan u "čekaonici za EU".

"Unija ne može sebi da priušti stalnu sivu zonu nestabilnosti oko svojih granica", istakla je Popesku-Zamfir.

Takođe, kako je dodala, EU ne može sebi da priušti da nastavi sa nereformisanim politikama, poput Zajedničke poljoprivredne politike i Kohezione politike, koje se smatraju preprekama za ukrajinsku integraciju.

Popesku-Zamfir smatra da su te politike zastarele i skupe, kao i sistemi odlučivanja koji omogućavaju da diskrecioni veto blokira čak i unutrašnje mehanizme.

"Umesto da ustupi teren evroskepticima i nacionalistima i smanji svoje ambicije, EU (koja će verovatni zadržati demokratsku većinu posle izbora u junu) treba da prihvati refome. Biće konfuzno, ali manje od rata", zaključila je analitičarka.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Vlada Severne Makedonije