Evropski revizorski sud (ECA) smatra da predloženi Fond za reforme i rast Zapadnog Balkana od šest milijardi evra treba da bude bolje zaštićen. U mišljenju koje su od tog suda tražili Evropski parlament i Savet ukazuje se na neke rizike, poput nedovoljno jasnih uslova za isplatu ili održivosti reformi.

S obzirom da je ekonomska konvergencija zapadnobalkanske šestorke i EU već godinama nedovoljna, Evropska komisija je u novembru u sklopu novog Plana rasta za region predložila uspostavljanje specifičnog finansijskog instrumenta, Fonda za reforme i rast Zapadnog Balkana.

Taj fond treba da doprinese ekonomskom rastu, povećanju socio-ekonomske konvergencije sa zemljama EU i ubrzavanju usklađenosti sa vrednostima i zakonima EU u cilju budućeg pristupanja Uniji, navodi se u saopštenju ECA.

Evropski revizori pozdravljaju uvođenje strožih uslova za finansiranje povezivanjem isplata sa ispunjavanjem uslova koji će biti postavljeni u reformskim agendama za zemlje Zapadnog Balkana.

"Međutim, postoji opasnost da uslovi za isplatu ne budu dovoljno ambiciozni i da indikatori ne budu dovoljno jasni i merljivi. Takođe je i dalje teško osigurati da reforme budu održive, posebno s obzirom na slabe administrativne kapaciteta regiona", istakla je u mišljenju članica ECA Laima Liucija Andrikiene.

Pored toga, dodala je revizorka, Evropska komisija ne treba samo da iznese zapažanja, već i da bude u mogućnosti da zahteva od vlada sa Zapadnog Balkana da u skladu sa njima preispitaju i modifikuju reformske agende.

Revizori EU predlažu i izradu relevatnih smernica za procenu zadovoljavajuće ispunjenosti uslova za isplatu predviđenih reformskom agendom.

Podrška od šest milijardi evra, od čega dve milijarde grantova a ostalo u vidu povoljnih zajmova, odnosi se na period 2024-2027.

S obzirom da je za zemlje u pretpristupnom procesu uključujući Tursku aktuelnim budžetom EU već izdvojeno više od 14 milijardi evra, revizori ističu da će novi Fond doneti značajno povećanje (više od 40%) sredstava predviđenih za Zapadni Balkan za period do 2027.

Revizori su ocenili da oba predloga, o Fondu i Planu rasta, ukazuju zašto ekonomije Zapadnog Balkana moraju da se i dalje približavaju EU.

Međutim, s obzirom na nedostatak procene uticaja ili analitičkog dokumenta, revizori EU nisu mogli da procene u kojoj će meri predloženih šest milijardi evra podrške doprineti postizanju glavnih ciljeva Fonda, navodi se saopštenju ECA.

Istovremeno revizori predlažu razjašnjavanje nekih odredbi koje se odnose na prava revizije od strane ECA i pristup podacima i dokumentaciji kako bi se obezbedio odgovarajući nadzor.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: ECA