Evropska komisija pomaže državama članicama, preduzećima i radnicima da se pripreme za velike napore zelene i digitalne tranzicije putem brojnih inicijativa i platformi, sa posebnim naglaskom na tržište rada i strukovno osposobljavanje.

Autori su potpredsednik Evropske komisije za promociju evropskog načina života Margaritis Shinas i evropski komesar za zapošljavanje i socijalna prava Nikolas Šmit

U ovim teškim vremenima, EU je posvećena pružanju podrške ljudima koji beže od rata u Ukrajini da se, ako to žele, integrišu na evropskom tržištu rada. EU i njene države članice spremne su da im pomognu da dokumentuju svoje kvalifikacije, prođu strukovno obrazovanje i osposobljavanje i da im pronađe pripravnički staž i slobodna radna mesta.

Istovremeno, svi smo saglasni da postoji neizbežna potreba da se postigne klimatska neutralnost u Evropi i širom sveta.

To zahteva ogromne napore građana i preduzeća, a u nekim slučajevima i cele industrije. To znači i da će mnogi radnici morati da sa radnih mesta u tradicionalnim industrijama zasnovanim na fosilnim gorivima, pređu u nove zelene sektore i na nova "zelena radna mesta" u svim sektorima u kojima se suočavamo sa nedostatkom obrazovanih i osposobljenih radnika.

U građevinskom sektoru, na primer, očekujemo da će Evropski zeleni plan stvoriti 487.000 novih radnih mesta u EU do 2030. Od toga, gotovo 70% će biti otvoreno za kvalifikovane fizičke i nefizičke radnike koji već poseduju strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO).

SOO, kroz svoje bliske veze s tržištem rada i elementima učenja baziranog na radu, može da pomogne radnicima da se prekvalifikuju u tim novim zelenim tehnologijama i naprave prelaz sa jednog radnog mjesta na drugo. Komisija podržava zemlje članice EU u transformaciji njihovih sistema strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi bile spremne za zelenu tranziciju.

Jedan od primera je putem finansiranja programa Erazmus+ koje pomaže u izgradnji centara strukovne izuzetnosti. Oni okupljaju veliki broj lokalnih partnera za razvoj "ekosistema veština", čime doprinose regionalnom razvoju. Već su u toku GREENOVET, Evropska SOO platforma izuzetnosti za zelene inovacije, EPLUG, Evropska platforma za urbano ozelenjavanje i 3LOE, stručna izuzetnost u zelenoj ekonomiji.

Pakt za veštine još je jedan način na koji Komisija pomaže firmama i radnicima da se pripreme za zelenu i digitalnu tranziciju. Stvaranjem foruma za sve partnere za raspravu o sadašnjim i budućim potrebama za veštinama i uspostavljanjem partnerstava, Pakt povezuje ponudu i potražnju talenata u Europi. Do sada se više od 600 organizacija obvezalo da će pružiti prave veštine za šest miliona ljudi, a to je tek početak.

Naš cilj je da do 2030. godine 60% svih odraslih u EU svake godine učestvuje u osposobljavanju. Države članice mogu da koriste sredstva EU za ulaganja u prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage, uz početno obrazovanje i osposobljavanje.

Od 16. do 20. maja 2022. širom Evrope obeležavamo šestu godišnju Evropsku nedelju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Da biste saznali kako da se uključite i šta strukovno obrazovanje i osposobljavanje može da vam ponudi, posetite našu veb stranicu. Ne gubimo vreme

Izvor: EURACTIV

Foto: Evropska komisija