Malo je novosti koje možemo izneti o trendovima tržišta rada na Zapadnom Balkanu. Kada se, međutim, sve informacije objedine, postoji potencijal za adekvatan (iako ne nužno i blagovremen) odgovor pre nego dođemo do tačke kada više nećemo imati "vodoinstalatera" da "odčepe cevi" naših izgleda za zapošljavanja.

Majlinda Bregu, generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju (RCC)

Da tržište rada Zapadnog Balkana osvežimo krečenjem, trebaju nam dobri moleri

Dobra vest je da se nezaposlenost u regionu smanjuje. Od 2019, kada je iznosila 16,4%, do 2022. (13,1%) zabeležen je pad od preko 3%. Ako nastavi ovim tempom, Zapadni Balkan može sebi priuštiti da se nada, posebno kad uzmermo u obzir i povećanje stope aktivnosti na tržištima rada u regionu, koja je u proseku porasla za 6,8%, sa 60,8% 2019. godine na 67,6% 2022. godine.

Ovaj pozitivan trend se, nažalost, ne može pripisati samo pravim razlozima. Istina je da se nova radna mesta otvaraju jer hvatamo korak sa oporavkom nakon pandemije. ALI, industrije koje su ključne za ekonomski rast, poput informacionih tehnologija, građevinarstva i proizvodnje, turizma i ugostiteljstva se trenutno širom Zapadnog Balkana bore sa akutnim nedostatkom kvalifikovanih radnika usled emigracije koja isisava najkvalifikovanije i najtalentovanije radnike iz regiona, dodatno pogoršavajući nedostatak veština i sprečavajući napredak.

Nedostatak veština je očigledan, čak i opipljiv. Vlasnici firmi se svakodnevno bore s nemogućnošću popunjavanja upražnjenih radnih mjesta. Svedoci smo povećanja broja radnika koje uvozimo izvan regiona. To se naročito odnosi na građevinski sektor, turizam i ugostiteljstvo, zdravstvo, tehnološki sektor  i proizvodnju. Samo je u Bosni i Hercegovini, na primjer, broj radnih dozvola u periodu od 2010. do 2023. povećan sa 1.380 na 3.719. To samo po sebi nije značajno, ali činjenica da su tražene kvote za ovu godinu dvostruko veće od broja dozvola izdatih 2023. baca potpuno drugačije svetlo na izglede za budućnost.

Ne možemo, zato, a da se ne zapitamo šta se dešava sa našom radnom snagom i šta je to potrebno da angažujemo sve raspoložive ljudske resurse, posebno ako znamo da je polovina žena na tržištima rada u regionu nezaposlena, da je zaposlenost mladih čak i u gorem stanju i iznosi samo 22,3%, da je 18% radne snage trajno nezaposleno i da se neformalni rad u nekim ekonomijama kreće čak i preko 30%.   

Iako je ovo prilično sumorna slika, imamo prostora da preokrenemo situaciju i počnemo da na ove brojke gledamo na drugačiji način, kao raspoloživi potencijal koji je tu da se iskoristi.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET) bi moglo biti ključ za prevazilaženje izazova zapošljavanja i nedostatka vještina. Uprkos svom značaju, stope učešća  u strukovnom obrazovanju  su različite među ekonomijama i kreću se od 4,6% do 24,2%, pri čemu imamo izražene rodne nejednakosti u korist mladih muškaraca.  Ipak, u poređenju sa generalnom stopom zaposlenosti mladih ljudi (oko 22%), najmanje polovina njih koji su nedavno završili strukovno obrazovanje je zaposlena.

Današnje prilike podrazumijevaju prolongiran i nestabilan prelazak mladih u tržište rada, pri čemu kombinovanje rada i studiranja postaje norma. Visoke stope nezaposlenosti mladih, međutim, ukazuju na potrebu za ciljanim intervencijama.

Posledice ove neusklađenosti između ponude i potražnje su ogromne. Poslovni subjekti teško popunjavaju osnovna radna mjesta, što guši inovacije i produktivnost. Ograničene mogućnosti, s druge strane, teraju mlade ljude u inostranstvo, što pogoršava ekonomsku stagnaciju i društvene nemire.

Prepoznajući ključnu ulogu stručnog obrazovanja i osposobljavanja, vlasti, poslovni subjekti i civilno društvo moraju sarađivati na izradi sveobuhvatnih strategija. Ulaganja u stručno obrazovanje i osposobljavanje treba da budu usklađena sa potrebama industrije i mladima obezbeđivati osnovne veštine. Kroz partnerstva obrazovnih institucija i poslovnih subjekata mogu se obezbediti mogućnosti praktičnog učenja i naukovanja, te mentorski programi.

Nastojanja da se obuzda emigracija radne snage moraju biti popraćena inicijativama za privlačenje radnika nazad u region. Stvaranje preduzetničkog i inovacionog ambijenta, konkurentne plate i naknade, kao i podrška stručnom usavršavanju predstavljaju važne korake za zadržavanje talentovanih ljudi na Zapadnom Balkanu.

Živimo u svijetu u kome je veliki broj šegrta svih zanata a majstora nijednog, pa treba razmisliti o tome da se fokus premesti na stvaranje pravih majstora jednog zanata. Da se u njih uloži i da im se prilika da napreduju.

Naposletku, ako želimo Zapadni Balkan oslikati svetlijim bojama, bez sumnje su nam potrebni dobri moleri.

Foto: Photo: RCC/Armand Habazaj